2011/01/02

-පලවෙනි දා-


  ඊයෙ පළවෙනිදා....
  යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා....
  මහියංගනේ පන්සල් ගියා....

  නොකර වන්දනා....
  මළුවෙ මුල්ලට වෙලා....
  කයියක් ගැසූ පව හන්දා....

  එන්න බස් නැති උනා....
  ආවේ එල්ලිලා....
  අන්තිව බස් එකේ හිර වෙලා....

  වැස්සටත් අහුවෙලා....
  හොඳටෝම නෑවිලා....
  අන්තිමට ගෙ‍දරට එද්දි....
  රෑ අටත් පහුවෙලා....

-පද්මසංඛ-
2011/01/02

No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!