2011/01/03

කුණු හිසයි, කුණු හිතයි...


මගේ හිස කුණු වෙලා..!
උඹ මගේ පපුවට වෙඩි තියලා,
මා මැරූ හින්දා....


උඹේ හිත කුණු වෙලා..!
මගේ කුණු හිස උඹේ ටැංකියේ අමුණලා,
ජය සමරන උඹට
කුණු ගඳවත් නොදැනෙන හින්දා....

-පද්මසංඛ-
2011/01/03

2 comments:

  1. යතාර්තය සහ ෆරන්ටසිය අතරේ දෝලනය වන ඔබේ කවි අතර වඩාත් නැවුම් අර්ථවත් යථාර්ථවත් නිසඳැසකි.

    ReplyDelete

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!