2011/05/22

වෙසක් සතිය


වෙසක් මහේ ලැබුණු දවස් දෙකේ නිවාඩුවට
මා බලන්න එන්න තරම් පෙම වැඩි වුණෙ කොහොම
පිදුරු පාට ගවුම ඇඳන් ඇවිදින් පන්සලට
වෙසක් හඳට වැඩියෙන් නුඹ එළිය උනේ කොහොම

බක් මාසේ නිවාඩුවේ මං දැක්කට වැඩිය
නුඹේ ගතේ වතේ හැඩේ වැඩි වූයේ කොහොම
නඟේ නුඹේ ළඟින් ඉඳන් බලනවාට වැඩිය
දුරින් බලන් ඉද්දි නුඹේ හැඩ පෙනෙන්නෙ කොහොම

ඇසල මහේ ඇස් රතු වුණු දිනට කලින් තිබුණ
දිස්නෙටත් වඩා ඔය ඇස් දිස්නෙ වුණේ කොහොම
දකින්න ඇත්නම් හැම දා නුඹෙ සුදු මල් මුහුණ
හිරු සඳු තරු ඕනෙ නැතැයි මට හිතුනේ කොහොම

පෙම් පාඩම් පොත මැද්දේ නොදැනී මඟහැරුණ
පිටුවක් ගෙන උගන්නන්න මතක් උනේ කොහොම
ඉගෙන ගන්න කම්මැලි මට පොවලා 'මධු' බඳුන
ආඩම්බර මගෙ සිතුවිලි මෙලෙක් කලේ කොහොම

පුංචි දවස් දෙකේ නිවාඩුව ගෙවුනට පස්සේ
තව එක දවසක් මට දෙන්නට හිතුනේ කොහොම
උදෑසනින් නුඹ ආපසු යන සිව්වෙනි දවසේ
ඇහේ කඳුළු ගුළි ගිලගෙන හිනා වුනේ කොහොම

නුඹ වෙනුවෙන් හැදුව රෝස පාට වෙසක් පහණ
වෙසක් සතිය ඉවර වුණත් ගලවන්නේ කොහොම
නුඹ නැති ගම හරහා මා හඬවාගෙන හමන
මැයි හුළඟේ පාළුව මං ඉවසන්නේ කොහොම

2011 මැයි 22

2 comments:

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!