2011/06/19

හද කැබලිති

වෙඩි වැදුණු හදවතක
කැබලි වී ගිය ශේෂ
එකතු කරනට එන්න
සිලි බෑගයක් රැගෙන

අත් වැසුම් නොදාගෙන
පැමිණීම හොඳ වේවි
හදේ කැබලිති හොඳින්
දැනෙයි දෑතට එවිට

මේ හදේ ලේ පාට
ඔබෙ හදේ පැහැයටම
සමවෙනා බව සිතින්
සිතා නොකියා ඉන්න

එලඹෙනා මතු දාක
ලොකු දුවගෙ කාරෙකෙන්
ලෝකාන්තෙට යන්න
හද කැබලිතිත් අරන්

අණ දෙන්න දූ වෙතට
ඇගේ වෙවුලන අතින්
ලේ පිරුණු සිලි මල්ල
පහලටම හෙලන්නට

අවසාන වතාවට
හද කැබැල්ලක් රැගෙන
පෙඟී ගිය නෙත් වසා
සිප ගනියි ඈ එවිට

දුවේ දැන් විසිකෙරුව
හදවතට කුඩු වෙන්න
වෙඩි තැබූයේ මමයි
‍කියා නොකියා යන්න

කල්පයක ප්‍රේමයක
එයයි අවසන් දවස
සදහටම සිනහ වත
ඇගෙන් නික්මෙන දවස
2011 ජුනි 19

No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!