2012/01/22

දෙවසරක්ලෝතලය මත පිපෙන මල් සැම පිපෙන්නේ කිමදැයි අසා
විමසුවොත් පැනයක් සොබාදම් මෑණිගෙන් මා කෑගසා
නිසැක එසැණම ලැබෙනු ඇත පේලියක් පිළිතුරු මේ ලෙසා
එමල් පිපු‍ණේ පිදෙනු පිණිසැයි නුඹෙ සුමුදු දෙපතුල් වසා

ජීවිතේ තුල ජීවිතේ මඟ කියා දුන් සිතියම නුඹයි
ප්‍රේමයේ සිර අගුළු බිඳ දොර හැරදැමූ සුළඟද නුඹයි
ආකහේ තරු පැරදවූ සිනහවෙන් හද පුබුදන නුඹයි
ලෝකයේ සිය දනන් සිත් මැද එකම සුපහන් සිත නුඹයි

නේක කඩ‍තොළු මැවී කඳුළැලි පැරදුවත් මහ සාගරේ
දෙවසරක කාලයක් වින්දෙමි සුවය ප්‍රේමයෙ ආකරේ
නතර වනතුරු කෙදින හෝ අප සංසාර මග කෙලවරේ
සුරත නුඹගේ හැර නොයමි මම රකිමි සැමදා ආදරේ

කුල උපත සෙව් නමුත් නුඹගේ මා පියන් නෑසිය ‍දනා
මා නුඹට-නුඹ මට හිඳියි නම් කිමද දුක් ගනු කාරණා
දිනාගනු අරභයා දිරි ගෙන සැබෑවේ මුතු රන් සිනා
හෙටට සවි සිතිවිලි මවාගමු වඩා ‍ස්නේහයෙ භාවනා

2012 ජනවාරි 22

2 comments:

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!