2014/03/02

නූපන් දියණිය


My Paint සහ Adobe Photoshop CS6 මෘදුකාංග යොදා නිර්මාණය කළෙමි!

3 comments:

  1. අවංකවම තේරුණේ නෑ මේ පාර නං... තෝරන්න බැරිය.....?

    ReplyDelete
  2. සිතුවමනම් අපුරුයි..

    ReplyDelete
  3. නූපන් දියණිය.. බොද වූ සිහිනයක් නොවෙන දෙයක්...

    ReplyDelete

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!