2014/08/08

ප්‍රේමය යනු සිරගෙයයි

Created with Adobe Photoshop CS6
THE SAHAN © 2014

ප්‍රේමය යනු නිදහසයි කියන දේ කවදාවත් මම විශ්වාස කරන්නෑ! මම විශ්වාස කරන සැබෑ ප්‍රේමයක් තුල අනිවාර්යෙන් සිරගෙයක් තිබිය යුතුමයි! ඒ සිරගෙය ඇතැම් විට හැරෙන්නවත් බැරි අඟල් ගණනක වපසරියක් සහිත වූවක් විය හැකියි. ඇතැම් විට රටක් ලෝකයක් තරම් විශාල විය හැකියි. ඒ වගේම, පෙම් කරන දෙදෙනා ජීවත් විය යුත්තේ සිරගෙවල් දෙකක් තුල නොවෙයි. එකම සිරගෙයක් තුලයි. ඒ වගේම, වැදගත්ම කාරණාව වන්නේ, මොන මොන වේදනා කරදර මැද වුවත්, දෙදෙනාම සිරගෙයට ආදරය කිරීමයි. සිරගෙයි සිරවීමට ආසා කිරීමයි.

ප්‍රේමය යනු නිදහසයි කියනා සංකල්පය ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රේමාවකාශයකට වැඩි පැවැත්මක් තිබේවියි කියලා මං හිතන්නෑ. එතකොට ඒක නිකං හිපි ප්‍රේමයක් වේවි. ලිංගිකත්වයට පමණක් නොවෙයි මිනිස් ජීවිත වටා කරකැවෙන සෑම දෙයකමටම ප්‍රේමයේදී සීමාවක්, සිරගෙයක් තිබිය යුතුයි. මා මෙයින් අදහස් කරන්නේ අනිකාව හිර කිරීමෙන්, සීමා නීති පැනවීමෙන් ප්‍රේම කල යුතුමයි කියලා නොවෙයි. සිරගත විය යුත්තේ දෙදෙනා එකටමයි. ස්වකැමැත්තෙන්මයි. සිරගෙයෙහි වපසරිය තීරණය කර, එය තනන්නෙත් දෙදෙනාමයි. එය එකිනෙකාට රිදවීම අරමුණු කොට නොව, එකිනෙකාගේ යහපත සඳහායි.

සහන් පද්මසංඛ පීරිස්
(THE SAHAN)
2014 අගෝස්තු 08
Picture - THE SAHAN

No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!