2014/09/07

නරියෙක්ට කවියක්


නරියෙකු ඇවිත්, කවි ලියනා මුහුණු පොතේ
බැටළුවෙකුයැයි හඟවන්නට වෙහෙස වෙතේ
ලියන කියන වැලපෙන දෑ වැදී නෙතේ
ලිඟුවක් ඇති ද නරියට - මට සැකේ සිතේ

පඳුරක් ගාණෙ කවි විසිවෙන ලොවක් වට
කෙදිනක නොවුණි තෝ නම් හරි පොරක් මට
නරියා දකින හැම විට මව මතක් කොට
ෆක් යූ කියමි මැදගිල්ලක් උලුක් කොට

කොපමණ විරිය කෙරුවත්‍ බැහැ හැකි වෙන්න
මගෙ අත නෙලූ මල වෙත විත් රොන් ගන්න
එහෙමැති ලොවක නරි නැටුමන් දැක ඔන්න
කය ඇති සියලු දොරවල් හිනැහෙති මෙන්න


සහන් පද්මසංඛ පීරිස්
(THE SAHAN)
2014 සැප්තැම්බර් 7


No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!