2011/07/26

සොහොයුර

තාරකා එලි වගෙ නොවෙයි සඳ
අන්න එබෙනව පෙරදිගින්
එසඳ දෙස නොබලන්න සොහොයුර
ස‍ඳේ දාරය මුවහතයි

තිමිර පහසින් බර වෙලා ඇස්
මැසෙයි ඉදිකටු තුඩු අගින්
මසුරතින් නොම මිදෙන් සොහොයුර
මැසූ ඇස් හරි කළුවරයි

කඳුළු දුම් වැල් හඹන්නට අප
මවාගත් අත්තටු හිතින්
කැපීයයි කම්නොමැත සොහොයුර
අත්තටුත් හරි කරදරයි

දිව කැපෙයි සුදු උකුසු හොටකින්
හිතන්නටවත් බැරි සැණින්
කැපීගිය දිව යොදා සොහොයුර
බලාපන් මලකඩ රසයි

රජුත් නිදනා වෙලාවක් එයි
හැරදමා දොරගුළු පියන්
එදින එනතෙක් හිඳිමු සොහොයුර
හදිස්සිය හිරිහැර තමයි

වීදි පාසා ගායනා හඬ
ඇසෙන දිනයත් දුර නොවෙයි
ගයනු බැරිමුත් ‍නුඹට සොහොයුර
තනි කකුල් නැටුමත් අගෙයි


2011 ජූලි 10

2 comments:

  1. මාව මොහොතකට ගල් ගැසුනා. හරි අගෙයි මල්ලි මේ කවිකම් ඔබේ මේ අඩවිය ඇස ගැසුනේ කවි ලියන කෙනෙකුගේ මුහුණු පොතේ තිබී.

    ReplyDelete

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!