2013/10/14

දිගු වූ රාත්‍රිය

ගත් සැණින සිතුවිලි සුරතට
පෙම් කවි පෙලක් පබැඳුමට
රිදුම් සුළඟක් හැමූ අරුමය
වැටෙන වැහි දිය තබා කොපුලත
දහස් හෙණ අකුණු ද රැගෙන

සීරුවට ඇරඹුණු හැඬුමක
පැටලී පැමිණි හිසරදයක
දෙතොල උරමින් ලුණු රසය පිරී ගිය
වැතිරගමි හිස් සිතින
හැමදාම නුඹේ රුව මවන
ඇඳේ මට උරුම වම් පස

වැටෙන හිතට වෙනදාට
වදින මුක්කුවද නිදන සඳ
දිවිය දිගු වැඩි යයි හිතෙන මොහොතක
කවිය මගෙ අහන්නට
ඉන්නේ කවුරුද හිතට තනියට
THE SAHAN © 2013 ඔක්තෝබර් 14

2013/10/02

ගර්ඩා මට සමාවෙන්න

ලඟදි ඉඳන් හැම හවසක
රිදවමි නුඹගේ මුදු හිත
ගර්ඩා මට සමාවෙන්න
ඇයි ද නපුරු වේසෙන් මම

මට හිතෙන්නෙ මගෙ හදවත
මිදිලා හිම කැටෙක වෙසින
ගර්ඩා මා සනසවන්න
හිතේ තරහ නෑ කියන්න

හැදුවොත් මම සැර කරන්න
මට අසනීපැයි සිතන්න
ගර්ඩා මට හාදු දෙන්න
මගේ තරහ දුරු කරන්න

වීදුරු වැහි බිංදු වලට
තෙමිලා මගෙ ඇස් හොඳටම
ගර්ඩා ඇවිදින් පිඹින්න
වීදුරු කටු වීසිවෙන්න

ඇස් දෙක සෝදාහරින්න
අඬන්න මට ඉඩහරින්න
ගර්ඩා මා වැළඳගන්න
ආයෙම මට පණ පොවන්න

TheSahan © 2013.10.02