2011/10/01

එකෝමත් එක කතාවක්


බිඳ හෙලිය නොහැකි වුණු
ප්‍රේමයේ රාජ්‍යය
සොයා යන්නට ඇති ද
කොයි තරම් සේනාව

එහෙත් උන් කී දෙනෙක්
වියැලිලා නිරුදකව
හිරු මඬළ යට දැවී
අළු වුණි ද අසරණව

නමුදු එක් පුදුමයක්
ඇත නුඹට පවසන්න

කලින් සැලසුම් නොකල
හුදෙකලා අහම්බෙක
උමතු වූ හදක් හිමි
අමුතු වූ කොල්ලෙකුට
හමුවුණා සුළඟ සේ
මැජික්කාරියක් එක

මැජික්කාරිය ඇවිත්
අල්ලලා ඔහුගෙ අත
එකිනෙකාගේ දෙඇස
නොපෙනෙනා රැහැණකින්
බැඳ දමාලා තදින්
මැජික් සුළඟක් කවා
ඒ අතරතුරේදිම
ගීතයක් මිමිණුවා
මැටැලිකාවන් ගයන

"කොයි තරම් දුර වුව ද
හදවතින් හරි ලඟම
ඉතින් මා ප්‍රිය සබඳ
ගැටළුවක් කොහි වේ ද?

හැමදාම අපි අපිට
විශ්වාසයෙන් මෙහෙම
හිඳී නම් ප්‍රිය සබඳ
ගැටළුවක් කොහි වේ ද?"

ඒ සැණින් දෙදෙනාම
ආලෝකෙ වේගෙ ගෙන
හුන් තැනින් පිට වුණා
කාටවත් නොපෙනීම

මතුවුණේ කොතැනින් ද
කියා නුඹ දන්නව ද?

බොහෝ සෙනඟට අකැප
කොටු පවුරු වට කෙරුව
ප්‍රේමයේ රාජ්‍යය
මැදින් මතුවුණි දෙදෙන

සොඳුර අර පෙනෙනව ද
බාගයක් අඩු කරන්
මාසයේ මැද හරියෙ
නැඟී එන සඳ මඬළ

ලියා ඇත එසඳ මත
උමතු හද හිමිකාර
අමුතු කොලුවගෙ නමත්
නුවණ හිමි හැඩකාර
මැජික්කාරිගෙ නමත්

මේ අසන් මා සොඳුර
හොඳින් බැලුවොත් පෙනෙයි
මගේ නම සමඟ එහි
ලියා ඇති නුඹේ නම

2011 සැප්තැම්බර් 04