2012/05/01

තෙවසරකට පසුඅහම්බෙක දුටුව දා පටන් එක දෙව් දුවක්
එකින් එක හැඩ වුවා සිතේ ඇති හැම කොණක්
දුටු නමුත් ඒ දෙනෙත් යලි යලිත් කී වරක්
දකින හැම වරෙක හිත තුලට දැණුනා යමක්

කිහිප වසරක් ගත වුණත් සිරව මම තවත්
ලය පුපුරනා තරම් පෙම දරනු නෑ සමත්
කාරණා නේක සිතමින් ඉවසමින් හිඳත්
නවතගත නොහැකි විය සිත, සිතුම් තද කලත්

තෙවසරක් එපිට සුබ සිහිනෙක දැවටිලා
වෙසක් මස පලමු දිනයක් එදත් එළඹුනා
බිය සිතේ ඇවිලුනත් පෙම ඊට වැඩි නිසා
මම මගේ හිතේ බර ඇගෙ කනට පැවසුවා

එයින් පසු සෑම දින සිතින් මා ළඟන් හිඳ
මගේ පණ රැහැන් වෙත නුඹෙ ජීව සුසුම් පිඹ
දෙරණ මත පා තබන අයුරු මට කියා දෙන
නුඹ වෙතට මුලු හදින් තුති පුදමි මා සබඳ

සැප මෙන්ම දුක ද නුඹෙගේ බෙදා ගනු පිණිස
මගේ මුලු ජීවිතය කැපව ඇත නුඹ නමට
වේදනා පැමිණියත් කඳුළු දී විටින් විට
දෙසිත එක සිතකි මතු එලඹෙනා සැම දිනෙක


මම අද අත්විඳින සියල්ලම තීරණය වුණු මගේම ප්‍රකාශය මගෙන් පිටවුණේ අද වගේ දවසක!
වෙනත් විදිහකින් කිව්වොත්, මගේ හිතේ මෙතෙක් ඇතිවුණු ‍ප්‍රබලතම හැඟීම වචනයෙන් ඇයට කියලා අදට හරියටම අවුරුදු 3ක්! 
2012 මැයි 01