2011/02/26

මගේ ArtRage සිතුවම්

 '
(විශාල කොට බැලීමට සිතුවම මත ක්ලික් කරන්න)  ......


මම මේ සිතුවම් යුගල ඇන්දේ ArtRage මෘදුකාංගය භාවිතයෙනි.
මූණුපොත හරහා මෙ‍ම මෘදුකාංගය පිළිබඳව දැනුවත් කළ,
ප්‍රවීණ ඡායාරූප ශිල්පී ඉන්ද්‍රනාථ තේනුවර මහතාට බෙහෙවින්ම ස්තූති වන්නෙමි.'

No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!