2011/08/12

උපමා කොයි වෙද අපගේ ප්‍රේමෙට

උපමා කොයි වෙද අපගේ ප්‍රේමෙට
සොඳුරිය මට පවසන්
දැනෙනා පෙම් හැඟුමන් බර වැඩි දෝ
සිටිනා හිත ඉවසන්

අප දෙනුවර යා කල මං මාවත්
කඳු පවුරෙන් වෙන් වී
ඇතිමුත් සිතුවිලි රේඛා ගෙනවිත්
නුඹෙ මනසේ අඳිමී

කවි පොත් කුමට ද කවි සිත් ඇති විට
හද මතුපිට ඇතිරූ
සරු දෙහිතක් එක් කරගෙන ඉන්නට
සිතුම් පැතුම් සපිරූ2011 අගෝස්තු 11

2 comments:

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!