2014/03/21

පෙනෙන තුරු


නුඹ
මා නිවස ඉදිරිපිට
කොන්ක්‍රීට් පාර මත වඩින
තත්පර ගණනක දසුන
නරඹනු වස්

හේත්තු කර හිස
ජනෙල් පියන මත
බලා සිටිමි මම
කල්පයක කාලයක්
සහන් පද්මසංඛ පීරිස්
THЕ SAHAN © 2014 මාර්තු 17


3 comments:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  2. එහෙමත් වෙලා තියෙනවා....

    ReplyDelete

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!