2014/07/22

පුපුරුකඳු ශිඛර වනන්තර‍
පසු කරන් හමන් එන
වෛරයේ මිහිරි රස
දිය කෙරුව සුළං රොද
අදත් දෝතින්ම නුඹ
විඳගනිමි තුරුළු කොට

ශීත හිම වලාකුළ
ගැලුම් ගණනින් ගණන
වැසි හැලූමුදු බැතින
නිමෙන්නට නොරිසි හිත
දෙඇස් අතරින් ඉපිද
වැඩුණු ගිනි පුපුරකට
එළිපිටම පෙම් බඳින

වසා දෙසවන් තදින
කඩදාසියක සැඟව
පැන්සලක් උලුක් කොට
හදවතක් සිදුරු කොට
මමත් වන්නෙමි තුටින
මිනීමරුවෙකු හෙටම

සහන් පද්මසංඛ පීරිස්
2014.07.22

No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!