2011/03/04

දුරු තරුව


අත් දෙකේම
ඇඟිලි ගානටත් වඩා වැඩි

ආලෝක වර්ෂ වලින්
උඹ දුර උන්නට


බිය නොවෙන්

මගෙ තරුවේ


උඹම මට දුන්න
ප්‍රේමයේ අත්තටු හින්දා
මට තියෙනවා දැං
ආලෝකේ වේගේ

උපේක්ෂා ප්‍රේමතිලක සොයුරියගේ
"මන්දාකිණියේ අවසාන තප්පර කිහිපය" නම් වූ නිර්මාණයට
මවිසින් දැමූ ෆේස්බුක් කොමෙන්ටුවකි.
No comments:

Post a Comment

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!