2014/12/03

නැගිමි මේ කඳු මුදුණ වෙත මම


දශකයක් දිගු කටුක ගමනක
කර මතින් කුමරියක් අරගෙන
පෙමේ සවියෙන් හිතම පුරවා
නැගිමි මේ කඳු මුදුණ වෙත මම

මුදුණ සිට ඇගෙ ගමන කෙලවර
යා කෙරූ මග කටුක නොවුනෙන්
ඉතින් ඈ බැස කර මතින් මගෙ
යන්න පිටවුණි පසුත් නොබලම

එහෙව් ලොව අදහන්න නොහැකිව
දෙනෙතු සේදෙන සැඳෑවක අග
කඩු පොලුද නෙක අමෝරාගෙන
ස්මරණ සේනා දුටිමි මෙහි එන

උදව් කරනට පැමිණි නොහැකි ද
කියා ඇය වෙත හඬගැසූව ද
මගේ කට හඬ ඇයට ඇසුණි ද
නොම දනිමි මම නොහැරුණා ඇය

මියෙනු නොහැකිව කඳු මුදුන මත
සටන් වදිනෙමි හැකි ලෙසින් අද
දිනුම පැරදුම මොක වුවත් හෙට
මගේ කර උණුසුම්ය හැම දින

සහන් පද්මසංඛ පීරිස් 
( THЕ SAHAN )
2014 දෙසැම්බර් 03

2 comments:

 1. විරහා ගිතයක් වගෙයි...
  අපූරුයි බට් අවුල් මොකද සීන් කෝන් එක හරියට නොමදැන මොකුත් කියන්න බයයි
  මේක මනස්මෘතියක්ද සත්‍යක්ද

  ReplyDelete
  Replies
  1. සත්‍යයක්! නිකං නෙවෙයි සීයට අනන්ත වාරයක්!

   Delete

කල් ඇත්නම් අදහසක් ලියා යන්න!